นิเทศนักศึกษาเพาะเลี้ยงปี 4 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2014 อาจาย์ประจำสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้านิเทศนักศึกษาเพาะเลี้ยงปี 4 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานีstudents-supervisory-culture-1 students-supervisory-culture-2 students-supervisory-culture-3