ร่วมกิจกรรมปลูกป่า 2557

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2014 ตัวแทนสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมปลูกป่า 2557 กับบริษัทศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ณ ป่าชายเลน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

reforestation-activities-2557-2 reforestation-activities-2557-3 reforestation-activities-2557-4 reforestation-activities-2557-5 reforestation-activities-2557-6 reforestation-activities-2557-7 reforestation-activities-2557-8 reforestation-activities-2557-9