กิจกรรมออกแบบปะการังเทียมของนักศึกษาเพาะเลี้ยงชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2014 นักศึกษาเพาะเลี้ยงชั้นปีที่ 1 ร่วมทำกิจกรรมออกแบบปะการังเทียมของ ณ อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

artificial-coral-design-6 artificial-coral-design-5 artificial-coral-design-4 artificial-coral-design-3 artificial-coral-design-2 artificial-coral-design-1