อาจารย์สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกิจกรรมวิจัย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015 อาจารย์สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำร่วมกิจกรรมวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ บริษัท ไทยเฉียน หวู่ จำกัด ซึ่งบริษัทผู้ส่งออกปลาสวยงาม รายใหญ่ของไทยที่มีการร่วมลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกปลาสวยงาม,พรรณไม้น้ำ และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ณ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

aquaculture-research-activities-4 aquaculture-research-activities-6 aquaculture-research-activities-5 aquaculture-research-activities-3 aquaculture-research-activities-2