สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สร้างแรงบันดาลใจให้ นศ.ก่อนเรียนจริง

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี “เปิดบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมผู้ปกครอง หวังเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา สร้างแรงบันดาลใจก่อนเข้าเรียนจริง

วันนี้ (11 พ.ค.) ผศ.สมพร โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ก่อนจะเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2559 ในเดือนสิงหาคมนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน “เปิดบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมพบปะพูดคุยกับอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ก่อนเรียนจริง

 คณบดี กล่าวต่อไปว่า การที่นักศึกษาได้เข้ามาเห็นสถานที่เรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพบปะทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอนก่อนเรียนจริงนั้น เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนได้ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้ในอีกทางหนึ่งด้วย

“นักศึกษาจะได้เห็นภาพคร่าวๆ ว่า เมื่อเขาเข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี่แล้ว อะไรบ้างที่พวกขาต้องเรียน ต้องพบเจอ ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันตลอดระยะเวลา 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัย ในอีกแง่หนึ่ง ยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และผู้ปกครองอีกด้วย เมื่ออาจารย์ และผู้ปกครองได้พูดคุยกันก็จะมองเห็นแนวทางในการดูแลนักศึกษาร่วมกันได้” ผศ.สมพร กล่าว

 น.ส.ศิริวรรณ ทองมี นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ทำให้ตน และเพื่อนนักศึกษาได้ศึกษาล่วงหน้าว่า เมื่อมาเป็นนักศึกษาในสาขาวิชานี้แล้ว ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน มีอะไรบ้างที่ต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของภาคปฏิบัติที่เห็นได้อย่างชัดเจน

“วันนี้พาพ่อมาด้วย พ่อได้มาเห็นสถานที่เรียน และได้พูดคุยกับอาจารย์ ก็ทำให้พ่อรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวเลือกเรียนสาขาวิชานี้ เพราะเห็นแนวโน้มในการเติบโต และโอกาสในการทำงาน จบไปแล้วสามารถทำงานด้านวิชาการประมง ธุรกิจนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง หรือทำธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเองก็ได้” น.ส.ศิริวรรณ กล่าว

open-house-2559-8 open-house-2559-7 open-house-2559-6 open-house-2559-5 open-house-2559-4 open-house-2559-3 open-house-2559-1