นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจัดกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจัดกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2559 โดยใช้การตัดสินจากรูปที่ได้รับยอด Like มากที่สุด 1 ภายในสิ้นสุดเวลา 16.00 น. ของวันดังกล่าว ซึ่งผู้ที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะได้รับรางวัล (Popular vote) ณ อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

photo-contest-2016-1 photo-contest-2016-2 photo-contest-2016-3 photo-contest-2016-4 photo-contest-2016-5 photo-contest-2016-6