คณาจารย์และนักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมโครงการปลูกป่ากับศรีสุบรรณ ฟาร์ม ครั้งที่ 9

คณาจารย์และ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมโครงการปลูกป่ากับ บริษัท ศรีสุบรรณ ฟาร์ม จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี บจก.ศรีสุบรรณฟาร์ม ในโครงการ “รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 9” โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมตอนรับและสรรค์สร้างกิจกรรมดีดีเพื่อสิ่งแวดล้อม

reforestation-with-srisuban-farm-2016-1 reforestation-with-srisuban-farm-2016-2 reforestation-with-srisuban-farm-2016-3 reforestation-with-srisuban-farm-2016-4 reforestation-with-srisuban-farm-2016-5 reforestation-with-srisuban-farm-2016-6 reforestation-with-srisuban-farm-2016-7 reforestation-with-srisuban-farm-2016-8