เหล่าลูกปลาเข้าร่วมสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้

วันนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมาเหล่าลูกปลาจากสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันเข้าฟังการสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ของรุ่นพี่ปี 3 ของสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ห้องภูมิพัฒน์ ตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในห้องสัมนาก็จะทั้งนักศึกษาทุกชั้นปี และอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาแก้ผู้สัมนา มีกิจกรรมถามตอบแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  และการให้คำแนะนำเพิ่มเติมจากอาจารย์ประจำสาขา  นอกจากนั้นยังมีการประเมินและให้คะแนนบุคลิกภาพของผู้สัมนาจากนักศึกษารุ่นน้อง และอาจารย์