ชาวเพาะเลี้ยงจับมือกับทางจังหวัดร่วมกันปลูกป่าในเมือง

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่กำลังจะถึงนี้  คณะอาจารย์ และเหล่านักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์สัตว์น้ำ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกือบร้อยชีวิต  จับมือกับหน่วยงานของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันจัดโครงการปลูกในเมือง  ณ บ้านห้วยทรัพย์  ตำบลบางใบไม้  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รณรงค์ให้ชาวสุราษฎร์หันมาเห็นคุณค่าของป่าชายเลนและร่วมมือช่วยกันรักษาป่าเพื่อประโยชน์แก่เราทุกเอง