“เปิดบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ต้อนรับนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี “เปิดบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

วันนี้ (27 เม.ย. 2561) ผศ.สมพร โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ก่อนจะเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2561 ในเดือนมิถุนานี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน “เปิดบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมพบปะทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอนก่อนเรียนจริงนั้น เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนได้ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้ในอีกทางหนึ่งด้วย