สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สร้างแรงบันดาลใจให้ นศ.ก่อนเรียนจริง

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี “เปิดบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมผู้ปกครอง หวังเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา สร้างแรงบันดาลใจก่อนเข้าเรียนจริง วันนี้ (11 พ.ค.) ผศ.สมพร โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ก่อนจะเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2559 ในเดือนสิงหาคมนี้

Read more

ตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกิจกรรมวันกุ้งไทยประจำปี 2559

ตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมวันกุ้งไทยประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

อาจารย์สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกิจกรรมวิจัย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015 อาจารย์สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำร่วมกิจกรรมวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ บริษัท ไทยเฉียน หวู่ จำกัด ซึ่งบริษัทผู้ส่งออกปลาสวยงาม รายใหญ่ของไทยที่มีการร่วมลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกปลาสวยงาม,พรรณไม้น้ำ และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ณ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Read more

ร่วมกิจกรรมปลูกป่า 2557

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2014 ตัวแทนสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมปลูกป่า 2557 กับบริษัทศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ณ ป่าชายเลน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

นิเทศนักศึกษาเพาะเลี้ยงปี 4 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2014 อาจาย์ประจำสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้านิเทศนักศึกษาเพาะเลี้ยงปี 4 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี 

Read more

ร่วมงานประกวดปลาสวยงามของกลุ่มสยามรันชู

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตย์น้ำ ร่วมงานประกวดของกลุ่มสยามรันชู โดยการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ทางคณะกรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติของรูปร่างเป็นหลัก การว่ายน้ำ สมดุล และสีเป็นส่วนสุดท้าย  

Read more