ชาวเพาะเลี้ยงจับมือกับทางจังหวัดร่วมกันปลูกป่าในเมือง

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่กำลังจะถึงนี้  คณะอาจารย์ และเหล่านักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์สัตว์น้ำ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกือบร้อยชีวิต  จับมือกับหน่วยงานของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันจัดโครงการปลูกในเมือง  ณ บ้านห้วยทรัพย์  ตำบลบางใบไม้  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รณรงค์ให้ชาวสุราษฎร์หันมาเห็นคุณค่าของป่าชายเลนและร่วมมือช่วยกันรักษาป่าเพื่อประโยชน์แก่เราทุกเอง

Read more

“เปิดบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ต้อนรับนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี “เปิดบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ต้อนรับนักศึกษาใหม่  วันนี้ (27 เม.ย. 2561) ผศ.สมพร โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ก่อนจะเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2561 ในเดือนมิถุนานี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

Open house aquaculture

สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี มหาราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดสาขาต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 จุดประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ให้นักศึกษาใหม่ได้เข้ามาเห็นสถานที่เรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพบปะทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอนก่อนเรียนจริงนั้น ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้ในอีกทางหนึ่งด้วย โดยนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้นปีที่1-3 เป็นผู้แนะนำสาขา

Read more

เหล่าลูกปลาเข้าร่วมสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้

วันนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมาเหล่าลูกปลาจากสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันเข้าฟังการสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ของรุ่นพี่ปี 3 ของสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ห้องภูมิพัฒน์ ตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในห้องสัมนาก็จะทั้งนักศึกษาทุกชั้นปี และอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาแก้ผู้สัมนา มีกิจกรรมถามตอบแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  และการให้คำแนะนำเพิ่มเติมจากอาจารย์ประจำสาขา  นอกจากนั้นยังมีการประเมินและให้คะแนนบุคลิกภาพของผู้สัมนาจากนักศึกษารุ่นน้อง และอาจารย์  

Read more