“เปิดบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ต้อนรับนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี “เปิดบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ต้อนรับนักศึกษาใหม่  วันนี้ (27 เม.ย. 2561) ผศ.สมพร โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ก่อนจะเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2561 ในเดือนมิถุนานี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

Open house aquaculture

สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี มหาราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดสาขาต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 จุดประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ให้นักศึกษาใหม่ได้เข้ามาเห็นสถานที่เรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพบปะทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอนก่อนเรียนจริงนั้น ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้ในอีกทางหนึ่งด้วย โดยนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้นปีที่1-3 เป็นผู้แนะนำสาขา

Read more

เหล่าลูกปลาเข้าร่วมสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้

วันนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมาเหล่าลูกปลาจากสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันเข้าฟังการสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ของรุ่นพี่ปี 3 ของสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ห้องภูมิพัฒน์ ตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในห้องสัมนาก็จะทั้งนักศึกษาทุกชั้นปี และอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาแก้ผู้สัมนา มีกิจกรรมถามตอบแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  และการให้คำแนะนำเพิ่มเติมจากอาจารย์ประจำสาขา  นอกจากนั้นยังมีการประเมินและให้คะแนนบุคลิกภาพของผู้สัมนาจากนักศึกษารุ่นน้อง และอาจารย์  

Read more

คณาจารย์และนักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมโครงการปลูกป่ากับศรีสุบรรณ ฟาร์ม ครั้งที่ 9

คณาจารย์และ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมโครงการปลูกป่ากับ บริษัท ศรีสุบรรณ ฟาร์ม จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี บจก.ศรีสุบรรณฟาร์ม ในโครงการ “รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 9” โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมตอนรับและสรรค์สร้างกิจกรรมดีดีเพื่อสิ่งแวดล้อม

Read more

นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจัดกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจัดกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2559 โดยใช้การตัดสินจากรูปที่ได้รับยอด Like มากที่สุด 1 ภายในสิ้นสุดเวลา 16.00 น. ของวันดังกล่าว ซึ่งผู้ที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะได้รับรางวัล (Popular vote) ณ

Read more

กิจกรรมออกแบบปะการังเทียมของนักศึกษาเพาะเลี้ยงชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2014 นักศึกษาเพาะเลี้ยงชั้นปีที่ 1 ร่วมทำกิจกรรมออกแบบปะการังเทียมของ ณ อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ร่วมกิจกรรมปลูกป่า 2557

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2014 ตัวแทนสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมปลูกป่า 2557 กับบริษัทศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ณ ป่าชายเลน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

นิเทศนักศึกษาเพาะเลี้ยงปี 4 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2014 อาจาย์ประจำสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้านิเทศนักศึกษาเพาะเลี้ยงปี 4 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี 

Read more

ร่วมงานประกวดปลาสวยงามของกลุ่มสยามรันชู

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตย์น้ำ ร่วมงานประกวดของกลุ่มสยามรันชู โดยการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ทางคณะกรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติของรูปร่างเป็นหลัก การว่ายน้ำ สมดุล และสีเป็นส่วนสุดท้าย  

Read more